Studie methode GSD

Materiële en inhoudelijke voorbereiding
de student neemt eigen gitaar, snoer, plectrum, band en lesmateriaal mee. eventueel is een lesgitaar beschikbaar in overleg.

Doel benoemen en verfijnen
het belangrijkst is het bedenken en aanscherpen (verfijnen) van een doel. ( De hieronder genoemde vragenlijst helpt ons doelgericht te werken.)

Aantekeningen maken
een schrift is belangrijk (met ruitjespapier) om steekwoorden te noteren en later thuis zelf op te zoeken via google etc. en om andere aantekeningen te maken, zoals lesstof, informatie en huiswerk.

Auditief, visueel registreren
men kan stukjes opnemen of filmen als Erwin iets voordoet. Zorg dat je telefoon voldoende opgeladen is en geheugen heeft.

Vragen n.a.v. de geoefende lesstof
de les begint met vragen over de vorige les. zorg dat je deze in je ‘logboek’ noteert.

Leren sturen, actieve houding.
het is goed om te leren sturen in een les. Het komt je als student maar ook als musicus ten goede.

Creativiteit
ga creatief met de lesstof (techniek of inhoudelijk) om. Bedenk zelf oefeningen.

Docent erbij betrekken
laat je vorderingen horen en laat weten als je ergens moet spelen of oefenen met band.

Geluid zoeken
plug niet zomaar in maar zoek zelf naar het juiste geluid

Repertoirelijst
maak een repertoirelijst van stukken die je al behandeld hebt